Verksamhet

Vår verksamhet består av konsultuppdrag av olika karaktär. Kommunikation människor emellan är ledord i företaget och uppdragen är ofta kopplade till ledarskap och kommunikation, processer som t ex omorganisationer och utvecklingsarbete eller bemötande och medarbetarskap.

Uppdrag och utbildningar sker i större eller mindre grupper eller enskilt. Vi arbetar också med större öppna utbildningsseminarier, handledning, individuella konsultationer samt professionell coachning och processledning.

Form och innehåll för de olika uppdragen utformas alltid tillsammans med beställaren utifrån de särskilda behov och önskemål som finns. Vi arbetar både tillsammans och var och en för sig.

Vi har 5 hörnpelare i verksamheten:

  1. Kommunikation människor emellan - att kunna uttrycka sig rakt och tydligt
  2. Mobbningsrelaterade uppdrag som t ex att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning samt konflikt- och mobbningsutredningar
  3. Processledning
  4. Presentationsteknik
  5. Handledning och Professionell coachning 
  6. Röstteknik

Våra olika erfarenheter och arbetsområden kompletterar varandra och genom detta uppnås en större bredd. Vi arbetar både var för sig och tillsammans och samarbetar också med andra konsulter i vårt nätverk.

Vi gör ofta specialkomponerade uppdrag som rymmer mer än det vi beskriver här.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT