Skolfrågor

FÖR PERSONAL SKOLA OCH FÖRSKOLA

Att se på sitt eget förhållningssätt till sig själv och andra är nödvändigt för att bli trovärdig och ärlig i det vi gör och säger. Det viktigaste förebyggande arbetet är alltså inte att börja med goda pedagogiska metoder för att få eleverna att bli positiva. Man måste börja med sig själv; den enskilde vuxnes syn på sig själv, på sin relation till sina medarbetare samt på sin syn på eleverna. 

Det är våra attityder till våra elever som påverkar mest – inte våra metoder.

 

FÖR ELEVER

Eleverna har mycket bättre koll på  vad som händer på skolgården, i klassrummen, i omklädningsrummen, i korridorerna etc. De kan därför vara en god hjälp för personalen att upptäcka en elev som far illa. Kamratstödjarnas uppgift ska vara att hjälpa den som har det svårt.

Att ha med eleverna i antimobbningsarbetet är således mycket viktigt!

 

FÖR FÖRÄLDRAR

Att samarbeta med föräldrar är en väsentlig del i anti-mobbningarbetet. Om föräldrar, elever och personal kan hitta ett gemensamt förhållningssätt mot negativa beteenden har detta arbete stor chans att bli framgångsrikt!

 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT