RECENSIONER                                                                                                    

Ur BTJ (=Bibliotekstjänst) nr 23, 2002
Recension av boken Mobbning och Människovärde av Gunnar Höistad.
Detta är en stark och engagerande bok om mobbningens alla sidor. Här behandlas både tyst, fysisk och verbal mobbning. Författaren delar med sig av sin rika erfarenhet och kunskap kring arbetet med mobbning och ger en mängd konkreta tips och råd om hur man kan jobba både förebyggande och åtgärdande i skolan. Allt i positiv anda, det gäller att se vad man kan göra och inte låta sig tyngas av allt som inte går. Samtliga exempel är hämtade ur verkliga livet och alla som arbetar eller kommer i kontakt med barn hittar något att känna igen. Författarens målsättning är att hjälpa till att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Vilka yttre faktorer kan ligga till grund? Vilken roll spelar våra attityder och vårt förhållningssätt? Genom kunskap ökar också vår förmåga att se och hjälpa. En bok med ett rikt innehåll; lättskrivet och lätt att ta till sig. Ett "måste" för alla som har med barn och ungdomar att göra. Gunnar Höistad, utbildare och föreläsare, har tidigare skrivit Mobbning (1994).
Lektör Gunilla Essén-Janhed.

 

En del böcker blir man glad av att läsa, även om ämnet inte är så roligt och det förekommer en hel del elände i den. Det här är en sådan bok!
Gunnar Höistad säger själv att syftet med boken är att inge hopp och att ge redskap att förverkliga detta hopp "i en skola som präglas av värme och omsorg". Han lyckas väldigt bra med detta. Ingen som läser denna bok kan väl bli annat än hoppfull och övertygad om att det går att göra något åt en mobbningssituation.
-----
Jag kan varmt rekommendera Skolledarens läsare att läsa boken och använda den som handbok i arbetet mot mobbning. Den skola som arbetar i den här bokens anda har, såvitt jag kan bedöma, goda möjligheter att lyckas.
Ur; tidningen Skolledaren 9/02, Gunnar Höglund


START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT