Handledning

Gunnar Höistad erbjuder handlednig för alla som har behov av att få ventilera problem man möter i skola, förskola, fritids.

Att arbeta med barn och ungdomar samt att möta deras föräldrar, är många gånger ett påfrestande arbete. Lärare är dessutom påpassade och kontrollerade av olika myndigheter och media.

Att möta elever med svårigheter hemma eller i skolan, att möta krävande föräldrar kan för många vara både slitsamt och stressande.

Det finns dessutom alldeles för lite hjälp för alla de som verkar inom skola i form av handledning.

Gunnar varit lärare under många år och vet hur givande och lustfyllt det kan vara, men stundtals också både energikrävande och påkostande. Då kan det vara bra att få sitta ner och prata - något som vi sällan ger oss tid till. 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT