GUNNAR HÖISTAD

 

Jag har arbetat som lärare i grundskolan under många år. Under den tiden upptäckte jag att det fanns ett stort antal barn och ungdomar som behövde en vuxen att prata med om olika typer av problem, men att skolans resurser var för knappa. Detta föranledde att jag 1988, deltog i uppbyggandet upp barnombudsmannaverksamheten i Uppsala kommun (f.ö. den första i sitt slag i Sverige) för att tillgodose de ungas behov av att samtala med en vuxen. De flesta samtal kom att handla om mobbning, kamratrelationer och personliga problem.

Erfarenheterna från mitt arbete som lärare och barnombudsman gör att jag nu, sedan många år, arbetar på heltid som föreläsare, utbildare, handledare. Syftet med detta är att utbilda personal ute på skolor, fritids och förskolor i hur vi bättre kan förebygga, upptäcka och förhindra att barn och ungdomar blir utsatta för mobbning eller annan kränkande behandling.
Det är även av största betydelse att vi lär oss att identifiera de första signalerna på utstötning, eftersom detta kanske är den allra värsta formen av kränkning.
Under de senare åren arbetar jag också med vuxnas situation på arbetsplatser. Detta arbete innefattar alla sektorer i samhället såväl näringsliv som offentlig sektor och inriktar sig främst på förebyggande arbete, konflikthantering, mobbning, relationer, svåra samtal etc.

Jag har givit ut två böcker om mobbning. Den senaste 
Mobbning och Människovärde, utkom okt. 2001


START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT