Kommunikation - Konsten att vara tydlig

Assertivenessmodellen i verkligheten

Nyckeln till framgångsrik kommunikation, ledarskap och medarbetarskap, god stämning med nöjda medarbetare och kunder.

Det kan handla om att t ex att lämna ett negativt besked, ta upp en känslig fråga, säga nej utan att såra, ställa krav på någon etc

Men också i att det uppstår feltolkningar, missförstånd och känsliga situationer som kan vara svåra att hantera.

Otydlig kommunikation kan skapa osäkerhet, dålig stämning och brist på motivation och kan t o m vara direkt ohälsosamt eftersom det lätt skapar stress och frustration hos inblandade parter.

Utbildningen ger kunskaper om hur man kan kommunicera på ett trovärdigt, tydligt och professionellt sätt även i situationer som inte alltid är så enkla. Till grund ligger kommunikationsmodellen Assertiveness – ett verktyg för att kunna uttrycka sig rakt och tydligt även när det inte är så enkelt.

Ur innehållet:

  • Teoretisk genomgång av olika kommunikationsstilar
  • Kommunikationens förutsättningar
  • Genomgång av de olika verktygen för att kunna agera rakt och tydligt.
  • Att upptäcka vilka effekter vårt sätt att framföra ett budskap får
  • Fällor som gör det svårt att vara rak och tydlig
  • Att kunna kommunicera rakt när mottagaren är inte är det.
  • Olika sammanhang att använda rak kommunikation

Upplägget kan variera från 3 tim föreläsning till 2-dagarskurs               Kursledare: Kristina Lund

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT