Varför professionell coaching och vad är det?

Kristina Lund är internatioellt cerifierad coach, ACC, enligt ICF (International Coach Federation).

Coaching är en metod och ett effektivt sätt att komma vidare i sin utveckling som människa. Det är roligt och utvecklande, konkret och effektivt och leder fram mot de mål klienten satt upp. 

Det grundläggande förhållningssättet är djup respekt för den förmåga, erfarenhet och kunskap som finns inom varje individ. 

Arbetsgivare investerar i coaching när man vill:

 • skapa arbetsglädje och motivation
 • stödja och utveckla chefer och ledare
 • ge chef och ledare en neutral coach utanför den egna organisationen
 • komma tillrätta med stressproblematik bland personal och ledare
 • stödja, utveckla och ta till vara kunskaper hos personalen
 • implementera personligt ledarskap i organisationen.
 • utbilda till ett coachande ledarskap
 • ge stöd vid omorganisationer och förändringar

För Dig som individ:

 • Är du chef och behöver en coach utanför den egna arbetsplatsen?
 • Vill du utvecklas - i din yrkesroll eller på det privata planet?
 • Har du specifika situationer som du vill utvecklas i och förändra på något sätt.
 • Vill du kunna kommunicera mer rakt och tydligt i olika sammanhang?
 • Upplever du att du har kört fast i livet och står och stampar?
 • Har du konkreta idéer – och sen då?
 • Vill du jobba med din egen personliga utveckling?
 • Vill utveckla din självkänsla och ditt självförtroende?
 • I livet pågår förändringar hela tiden, både privat och yrkesmässigt. Ibland blir det tillfälle att byta riktning och då är coaching till god nytta eftersom det hjälper individen att komma fram till vad man vill och vilket håll man ska gå åt.

Om något av ovanstående stämmer för dig kan det vara en god idé att prova professionell coaching. 

Coaching är ett verktyg för att frigöra individens potential och drivkraft och att hitta sina egna lösningar. Vad fokus i coachningen kommer att ligga på bestäms av klientens mål och avsikt.

Som professionell coach håller vi oss till etiska regler och riktlinjer enligt ICF's standard (International Coach Federation).

Kristina är medlem av coachgruppen Coacherna.se

Så här går det till läs mer:

 

 

 

 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT