BÖCKER

 

MOBBNING OCH MÄNNISKOVÄRDE                                                                                     

Författare Gunnar Höistad.

Den här boken handlar om att förebygga, upptäcka och stoppa alla former av mobbning. Även den tysta och ofta svårupptäckta mobbning en behandlas samt problemen med utanförskap.

Boken ger en rad konkreta tips på hur man kan arbeta i skolan dels förebyggande, dels åtgärdande.
Boken beskriver även de yttre faktorer som kan ligga bakom en mobbning och vilka inre krafter som kan driva en människa till att kränka en annan.
Genom att förstå de dunkla motiven bakom en mobbning kan vi bättre hjälpa de inblandade.

En negativ miljö är inte bara närvaro av negativa känslor utan även frånvaro av positiva. Vi måste därför fylla de ungas miljö med positiv hoppfullhet och omsorg. Och vi måste börja tidigt. Empati, självkänsla, respekt och trygghet är således några av nyckelorden i boken.

Vilka är orsakerna till att någon blir mobbad?

Vilka mekanismer styr händelseförloppet?

Hur kan ett konkret arbete mot mobbning läggas upp på ett framgångsrikt sätt?

Läs recensioner här.

Vill du beställa boken? 

Skicka ett mail med namn och adressuppgifter till            gunnar@lund-hoistad.se                  

Pris: 200:-/st + frakt 49:- (inkl moms)

Fraktkostnad gäller max 2 ex, vid beställning av fler ändras fraktkostnaden.

 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT