KRISTINA LUND

Kristina är verksam som logonom/röstpedagog, certifierad coach, utbildare, processledare och ibland som dirigent och sångerska/artist.

Uppdragen handlar om t ex ledarskap, medarbetarskap och kommunikation, bemötande, att kunna utrycka sig rakt och tydligt, arbetsglädje och motivation, mental inställning, personlig utveckling, röstteknik, kroppsspråk, presentationsteknik, retorik mm.

Inom ramen för coachingverksamheten varierar frågeställningarna. Det kan t ex handla om kommunikations- och ledarskapsfrågor, stresshantering, medarbetarfrågor, relationer, personlig utveckling mm.

Kristina är utbildad sångerska, sångpedagog, tvärflöjtspedagog, dirigent, logonom/talpedagog, certifierad coach på ACC-nivå, processcoach samt mindfulnessinstruktör.

Hon arbetar då och då med sång och kör som verktyg för utveckling, gruppdynamik och ledning och arbetar också med sitt koncept FRISKKÖR®. Att sjunga är bevisat bra - hälsosmat och utvecklande - riktig friskvård!

 

MÅL och DRIVKRAFTER

"Mitt mål är att människor ska ges möjlghet att plocka fram det bästa av sig själva, att utveclöa sin potential på bästa sätt. Människors utveckling är en av mina starkaste drivkrafter. Jag anser att det är både lättare och roligare att lära sig saker med motivation och i sällskap av aktivitet, glädje och en lagom dos humor.

Genom många års erfarenhet av arbete med människor på olika platser i organisationer, företag och i livet har förståelsen för kommunikationens betydelse vuxit fram. En god kommunikation i sitt ledarskap och i sitt medarbetarskap ser jag som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för allal typer av verksamheter. En annan av mina drivkareftr är att förtydliga detta på olika sätt.

Jag är pedagog  och inspiratör med gott om idéer, jag leder gärna projekt, skapar program eller är moderator. Jag trivs i mitt företagande och samarbetar och nätverkar gärna med andra."

 
 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT