Presentationsteknik

Den bästa presentationen gör man när man trivs i rollen som presentatör. Som ledare är det en av förutsättningarna för att få medarbetarnas förtroende och gentemot kunder är det en oerhört viktig auktoritetspoäng. 

Framträdandets konst är inte medfödd även om vissa människor verkar vara födda till estradörer. Det är övning som ger färdighet. Det finns många knep att ta till för att bli en bra, förtroendeingivande och engagerande föreläsare.

Att framträda är att träda fram, att ta plats, att höras, att presentera kunskap och fakta på ett lättillgängligt och trovärdigt sätt.

Vi vill att vårt budskap ska bäras fram av en tydlig och behaglig röst, att ögonen tar kontakt, att engagemang märks och att framträdandet är förtroendeingivande. Kroppsspråket och rösten är våra fysiska hjälpmedel vi som människor har till vårt förfogande. Att kunna hantera dessa på ett bra sätt är en av grundstenarna.

Vi vill också att innehållet i en presentation ska väcka intresse, vara omväxlande, ibland med humor men också övertygande.

Kort sagt - vi vill att vårt budskap ska nå ut på bästa sätt!

Lund & Höistad Utbildning AB erbjuder utbildningar i ämnet med varierande längd och innehåll - alltefter behov och önskemål.

Exempel på innehåll:

 • Disposition - förberedelse och upplägg  
 • Att anpassa innehållet till målgruppen
 • Elocutio - att göra sitt budskap förståeligt och lättlyssnat
 • Inlärningsstilar, några vill se bilder, andra vill ha punktlistor...
 • Kroppsspråk - vad är viktigt för att inge förtroende
 • Röstteknik - att höras utan att bli ansträngd, hur man undviker att bli monoton eller för svag.
 • Mental förberedelse
 • Att hantera nervositet
 • Att hitta och förmedla engagemang
 • Praktiska övningar
 • Videoinspelning

Upplägget varierar från en kortare föreläsning för en större grupp till en 2-dagarskurs i grupp om max 8 delt med videoinspelning. Innehållet behovsanpassas till deltagarnas kunskaper och nivå.         Kursledare: Kristina Lund

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT