ATT ARBETA FÖREBYGGANDE MOT NEGATIVA BETEENDEN

Det viktigaste förebyggande arbetet är den jordmån som personalen, tillsammans med elever och föräldrar, skapar på skolan. Först när man är införlivad med de goda värdena kan man förmedla dessa på ett trovärdigt sätt. Då kan pedagogiska metoder vara till god hjälp.

Ur innehållet:

  • Attityder och förhållningssätt till eleverna påverkar mer än metoder
  • Att kartlägga skolans fysiska och psykiska miljö
  • Att skapa delaktighet och medansvar
  • Att bygga upp en värdegrund
  • Att var tydlig, lyhörd och konsekvent vuxen
  • Att skapa ett gemensamt ställningstagande mot negativa beteenden

 
 
Målgrupp:
Alla som arbetar med barn och ungdomar på alla stadier. Mobbningsteam. Skolhälsovården. Föräldrar.

Kurslängd:
Från ca 2 tim till en eller fler dagar. Innehåll och tidsomfattning utformas i samråd med arrangören.
START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT