KAMRATSTÖDJARUTBILDNING

Eleverna ser mycket mer vad som händer i skolan än de vuxna. De ser det som sker bakom våra ryggar, de ser ledarna som "smörar" för läraren och de upptäcker lättare de som far illa i skolan.


Ur innehållet:

 

  • Vad är mobbning? Vilken är vanligast?
  • Hur kan mobbning uppstå?
  • Hur kan man se om någon är mobbad?
  • Om ledare och medlöpare
  • Hur man hanterar olika mobbningssituationer på skolan
  • Att hjälpa en mobbad
  • Samtala om vilka svårigheter som kan uppstå
  • Kamratstödjarnas uppgifter
  • Hur kamratstödjarna kan profilera sig

 
Målgrupp:
Kamratstödjare på alla stadier från år 3 - gymn. Gruppens storlek är beroende av elevernas ålder.


Kurslängd:
4 lektioner. Innehåll och tidsomfattning utformas i samråd med arrangören.

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT