UTBILDNING AV MOBBNINGSTEAM

Teamets uppgifter ska vara att ha huvudansvaret för mobbningsarbetet och att ha samtal med alla inblandade i mobbningssituationer; elever, föräldrar, personal.

Ur innehållet:

 

  • Vad man bör tänka på inför ett samtal med de inblandade
  • Att vara tydlig och empatisk
  • Att samtala med mobbarna och medlöparna
  • Att hantera en mobbare som inte ändrar sitt beteende
  • Hur samtalar jag med föräldrar som försvarar barnets mobbning?
  • Hur möter man bäst attackerande föräldrar?
  • Att göra en gemensam handlingsplan med elev, föräldrar, personal 

 
Kurslängd:
En halv till en dag eller som en del i en längre utbildning. Även handledning.

Innehåll och tidsomfattning utformas i samråd med arrangören.

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT