MOBBNING I FÖRSKOLAN

Redan i 4-5 års åldern kan man se de första tendenserna på utslagning. Detta märks tydligast i lekar och i lekroller. Då kan personalens reaktioner vara avgörande för barnens sätt att hantera sina relationer med andra och med sig själva.

 

  • Att se de tidiga signalerna på mobbning
  • Barns självkänsla
  • Hemmets betydelse för barnets självkänsla
  • Lekroller
  • Att gör en enkel kartläggning av barnens relationer i gruppen
  • Att ha föräldramöten för att stärka vi-känslan
  • Att upptäcka barn som far illa
  • Barn som bevittnat våld i hemmet 

 

MÅLGRUPP: Alla som arbater inom förskolan

Längd 2 - 3 tim

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT