DET UTVECKLANDE SAMTALET

 Förmågan att samtala är ett viktigt verktyg för utveckling och förändring, kanske speciellt i skolan. I det utvecklande samtalet känner man sig sedd, respekterad och tagen på allvar. Detta är förutsättningen för tillit och förtroende som är grundstenarna i goda relationer.

 

 INNEHÅLL

  •  Att bygga upp en god relation
  •  Det svåra samtalet – att framföra ett negativt budskap utan att kränka
  •  Att hjälpa en elev att ändra ett destruktivt beteende - PROCESSAMTAL
  •  Hur våra attityder och värderingar påverkar.
  •  Hur påverkar din egen människosyn mötet med andra?
  •  Vad händer i mötet med en annan människa?  

 

Målgrupp:

Alla som arbetar med barn och ungdomar på alla stadier. Mobbningsteam. Skolhälsovården.  

Kurslängd:

Från ca 3 tim till en heldag. Innehåll och tidsomfattning utformas i samråd med arrangören.

 

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT