FÖRELÄSNING FÖR FÖRÄLDRAR

Mobbning

 Det viktigaste förebyggande arbetet är den jordmån som personalen, tillsammans med elever och föräldrar, skapar på skolan. Föräldrars medverkan i det förebyggande arbetet är mycket betydelsefullt för arbetet mot kränkande behandling

UR INNEHÅLLET.

  • Den nya lagen - hur stärks barnets rättigheter?
  • Om skolans skyldighet att göra en utredning  
  • Kan mitt barn bli en mobbare?
  • Mobbarnas strategier att kamouflera mobbningen  
  • Att se signaler på om mitt barn är drabbat
  • Vad man kan göra som förälder
  • En bra sammanhållning bland föräldrarna är viktigt för att förebygga kränkningar

 

Föreläsningen innehåller många användbara verktyg och metoder.

 

Tid ca 2 tim

 

  
START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRĂ…GOR
KONTAKT