KONSTEN ATT VARA TYDLIG

Nyckeln till framgångsrik kommunikation i ledarskap, medarbetarskap och kundkontakter

Öppen kurs 8 maj 2012 i Uppsala!

Otydlig kommunikation kan skapa osäkerhet, dålig stämning och brist på motivation och kan t o m vara direkt ohälsosamt eftersom det kan skapa stress och frustration hos inblandade parter.

Många känner igen sig i att man hamnar i svårigheter som t ex att lämna ett negativt besked, ta upp en känslig fråga, säga nej utan att såra, ställa krav på någon etc. Men också i att det uppstår feltolkningar, missförstånd och känsliga situationer som kan vara svåra att hantera.

Till grund ligger kommunikationsmodellen Assertiveness – ett kommunikationsverktyg för att kunna uttrycka sig rakt och tydligt även när det känns obekvämt eller är svårt. Seminariet ger kunskaper om hur man kan kommunicera på ett trovärdigt, tydligt och professionellt sätt även i situationer som inte alltid är så enkla och med respekt för de inblandade parterna.

Ur innehållet:

  • Kommunikationens förutsättningar
  • Förhållningssätt och attityd
  • Olika kommunikationsstilar
  • Att upptäcka vilka effekter vårt sätt att framföra ett budskap får
  • Genomgång av olik verktyg för att kunna agera rakt och tydligt.
  • Fällor som gör det svårt att vara rak och tydlig
  • Varför är det så svårt ibland?
  • Att kunna kommunicera rakt när mottagaren är inte gör det.
  • Olika sammanhang att använda rak kommunikation

Datum:  8 maj 2012 kl. 13 - 16.30

Plats: Centralt i Uppsala

Pris: 600:- exkl moms, inkl kaffe.

Målgrupp: Ledare och medarbetare som vill utveckla och förbättra tydligheten i sin kommunikation.

Kursledare: Kristina Lund, Lund & Höistad Utbildning AB

Anmälan: info@lund-hoistad.se vänligen ange namn samt faktureringsadress 

Frågor: kristina@lund-hoistad.se                                          eller 070 - 687 24 00

START
OM OSS
VERKSAMHET
AKTUELLT
PUBLICERAT / MEDIA
SKOLFRÃ…GOR
KONTAKT